Om förskolan

Förskolan Valen har plats för 18 barn.

Våra öppettider anpassas efter vårdnadshavares omsorgsbehov inom ramen för skollagens krav.

Arbetslaget på Valen består av en förskollärare, två barnskötare och en rektor på deltid. Vi lagar ekologiskt, mestadels vegetarisk mat på plats. Vi erbjuder fisk en gång i veckan.

Förskolan är belägen i ett bostadsrättsområde och vi har en stor gård till vårt förfogande, där vi tillsammans med barnen skapar pedagogiska upplevelser. Vi har en väldigt fin utegård med sandlåda, lekplats och utomhusleksaker som passar alla barns ålder.

Valen var fram till augusti 2016 ett föräldrakooperativ. Från Sommaren 2018 drivs Valen som en fristående förskola.

Föreningens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet för barn från 1-6 år. Föreningen ska vara politisk och religiöst obunden. Verksamheten ska bedrivas i en familjär miljö som främjar goda relationer mellan förskola och hem.

Vid kommunens förra tillsyn i förskolan framkom det att vår förskola uppfyller de krav som ställs på en förskola av god kvalité.

Vår ambition är att skapa en förskola som präglas av ett omsorgsfullt lärande och en gedigen kunskap om hållbar utveckling.

Ur läroplan (Lpfö18) för förskolan:

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. 

Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”

”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.”

”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i naturmiljöer”

”Förskolan ska aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet.”